Fatteman : Marna Baru Gahro Hunna


Lyrics

मर्न बरु गाह्रो हुन्न-२, तिम्रो माया मार्नै सकिंन -२
मर्न बरु गाह्रो हुन्न-२, तिम्रो माया मार्नै सकिंन -२

बसन्त को हरियाली फूल संगै ओइली जान्छ-२
निलो भुइँको सेतो बादल हावा संगै उडी जान्छ
तर तिम्रो न्यानो माया-२ अझैं पनि न्यानो नै छ
तिम्रो माया मार्नै सकिंन -२
मर्न बरु गाह्रो हुन्न-२, तिम्रो माया मार्नै सकिंन -२

धेरै लामो बाटो हामी संग संगै हिंडी सक्यौं-२
टाढा टाढा कता कता हामी दुवै पुगी सक्यौं
तर अन्त्य यसको यहीं-२ भन्न अझै मनै भएन
तिम्रो माया मार्नै सकिंन -२
मर्न बरु गाह्रो हुन्न-२, तिम्रो माया मार्नै सकिंन -२

~ by wienmandu on October 12, 2009.

3 Responses to “Fatteman : Marna Baru Gahro Hunna”

  1. man 6une geet.kina bujhdaina hola????????

  2. man 6une song……..marna baru garo hunna tmro maya marnai sakina kina nabujeko hola ???????????????????

  3. Thanks brother for this beautiful work..keep promoting Our Music. Our Soul …please try to include Lyricst and Composer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: