Narayan Gopal : Mero behoshi aaja


मेरो बेहोशी आज

मेरो बेहोशी आज मेरो लागि परदा भो
छोपिए पीर सबै, दुख: सबै परदा भो
मेरो बेहोशी आज

(यो नशा जिन्दगीको या हो नशा रक्सीको)२
के हो यो पीरती हो, नयाँ-नयाँ प्रेयसी हो
जे थिए स्वप्न सबै पग्लिए पानी भो
के बिहान-साँझ सबै जिन्दगी नै परदा भो
मेरो बेहोशी आज

(मेरो यो मात यहाँ के हो तिमी भनिदेउ)२
मेरो यो आस यहाँ के हो तिमी भनिदेउ
जे थिए यात्राहरु ती, अल्झिएर बाधा भो
हराए गीत सबै हार सबै परदा भो
मेरो बेहोशी आज मेरो लागि परदा भो
मेरो बेहोशी आज

Related
Narayan Gopal : Timile bhaneka sara
Narayan Gopal : Timilai ma ke bhanu
Narayan Gopal : Malai chhodi mero chhaya
Narayan Gopal : Yati dherai maya
Narayan Gopal : Ishwar Taile

~ by wienmandu on July 25, 2008.

3 Responses to “Narayan Gopal : Mero behoshi aaja”

 1. […] Narayan Gopal : Mero behoshi aaja Narayan Gopal : Timile bhaneka sara Narayan Gopal : Timilai ma ke bhanu Narayan Gopal : Malai chhodi mero chhaya Narayan Gopal : Yati dherai maya […]

 2. यो नशा जिन्दगीको या हो नशा रक्सीको
  के हो यो पीरती हो, नयाँ-नयाँ प्रेयसी हो
  जे थिए स्वप्न सबै पग्लिए पानी भो

  मेरो बेहोशी आज मेरो लागि परदा भो

  मेरो बेहोशी आज

 3. Made some correction in the lyrics..

  (मेरो बेहोशी आज मेरो लागि पर्दा भो)२
  छोपिए पीर सबै, दुख: सबै पर्दा भो
  मेरो बेहोशी आज

  (यो नशा जिन्दगीको या हो नशा रक्सीको)२
  के हो यो, पीरती हो, नयाँ-नयाँ प्रेयसी हो
  जे थिए स्वप्न सबै ती…
  हा.. आ.. अा… आ…
  जे थिए स्वप्न सबै ती पग्लिए पानी भो
  के बिहान-साँझ सबै, जिन्दगी नै पर्दा भो
  मेरो बेहोशी आज

  (मेरो यो मात यहाँ के हो तिमी भनिदेउ)२
  मेरो यो आस यहाँ के हो तिमी भनिदेउ
  जे थिए यात्राहरु ती, अल्झिएर बाधा भो
  (हराए गीत सबै)२ हार सबै पर्दा भो
  मेरो बेहोशी आज मेरो लागि पर्दा भो
  मेरो बेहोशी आज

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: