Narayan Gopal : Ishwar taile


ईश्वर तैंले

ईश्वर तैंले रचेर फेरी कसरी बिगारीस् ?
सृष्टिको फुल रोपेर तेस्तो कसरी लतारीस् ?
ती फुल हरे मलाई दिई कसरी पछारीस् ?

हे दिदी, मैले ती मुना देख्दा मुनाको मुहार
ती मुना पनि मर्दछन् जस्तै भन्ने थिएन बिचार
मुना छातीको जुहार

पृथ्वी तिर नहेर मुना म पनि आउँछु
आँखामा आँसु लिएर चिनो म भेट्न आउँछु
प्रेमको हिरा छुटेको तल म लिई म आउँछु

(कसरी खायो आगोले दिदी कमलको शरीर
कसरी खायो आगोले दिदी कमलको शरीर)२
म यहाँ बस्दिंन अब, म यहाँ बस्दिंन

Related
Narayan Gopal : Timro Jasto Mutu mero pani

~ by wienmandu on July 19, 2008.

7 Responses to “Narayan Gopal : Ishwar taile”

  1. […] Related Narayan Gopal : Ishwar Taile Narayan Gopal : Timro Jasto Mutu mero pani […]

  2. […] Narayan Gopal : Yati dherai maya Narayan Gopal : Ishwar Taile Narayan Gopal : Timro Jasto Mutu mero […]

  3. […] Narayan Gopal : Malai chhodi mero chhaya Narayan Gopal : Yati dherai maya Narayan Gopal : Ishwar Taile Narayan Gopal : Timro Jasto Mutu mero […]

  4. […] : Timilai ma ke bhanu Narayan Gopal : Malai chhodi mero chhaya Narayan Gopal : Yati dherai maya Narayan Gopal : Ishwar Taile Narayan Gopal : Timro Jasto Mutu mero […]

  5. […] Related Narayan Gopal : Timile bhaneka sara Narayan Gopal : Timilai ma ke bhanu Narayan Gopal : Malai chhodi mero chhaya Narayan Gopal : Yati dherai maya Narayan Gopal : Ishwar Taile […]

  6. धन्यवाद!!

  7. I want to make cover of this song

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: